Pravidla hodnocení žáků 2. pololetí 2019/20

Formulář nahrazuje třídní schůzky. Vyplňte zde.

Bulletin školy 2019/20

Organizace školního roku 2019/20, kontakty a další informace o škole.

Rozina 

Ve školním roce 2018/19 realizováno:

Balíčky pro prvňáčky, Pochod broučků s ohňostrojem, příspěvek na dopravu do ČT Ostrava.

Dřívější Občanské sdružení ROZÍNA DĚTEM, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ"), tedy od 1. 1. 2014, považuje ve smyslu § 3045 NOZ za spolek podle § 214 a násl. NOZ.

Spolek je založen za účelem plnění těchto cílů:

1) pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí pro děti a rodiny s dětmi, za účelem kultivace trávení volného času dětmi,
2) spolupráce se školami a školskými zařízeními zaměřená na zvýšení kvality a pestrosti vzdělávání a rozvoj individuálních kvalit a talentů dětí,
3) ochrana dětí a mládeže před negativními vlivy sociálně patologických jevů nabídkou alternativy trávení volného času.

Stanovy spolku Rozina ke stažení.

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v souladu s platnou legislativou dochází k přepisu občanského sdružení Rozína dětem na spolek. Oficiálně budou tento spolek zastupovat:

Budou v něm působit a pomáhat členové bývalého občanského sdružení a samozřejmě se těšíme i na spolupráci dalších rodičů a příznivců našich dětí, kteří jsou ochotni obětovat jim svůj volný čas a přispět dobrými nápady či pomocí při organizování akcí.

Přehled příspěvků  pro žáky ve školním roce 2015/2016:

 • Uvítací balíčky pro žáky 1. třídy  997 Kč
 • Návštěva kina (filmy Mimoni a Ant-Man) včetně dopravy  15 785 Kč
 • Vystoupení klaunů 5 000 Kč
 • Mikulášské adventní kalendáře 2 980 Kč
 • Příspěvek žákům 8. třídy na výlet do Prahy 6 000,-- Kč
 • Taneční vystoupení 4 000 Kč

CELKEM  34 762 Kč

Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli zároveň požádat o každoroční příspěvek za školní rok 2016/2017 na dítě ve výši 100 Kč. Příspěvek vyberou třídní učitelé, můžete jej poslat po dětech, nebo odevzdat osobně na třídních schůzkách.                 

V letošním školním roce jsme již uspořádali Putování s broučky a nakoupili prvňáčkům uvítací balíčky a všem dětem na Mikuláše adventní kalendáře. Opět budeme přispívat žákům 8. třídy na výlet do Prahy a v závěru školního roku zajistíme pro celou školu taneční vystoupení.

Jakékoliv Vaše další nápady nebo nabídky spolupráce jsou vítány!                               

Třídní důvěrníci 

Volení zástupci rodičů za třídu. Pravidelná setkání a výměna názorů s ředitelem školy. Výměna zkušeností a postřehů k organizaci a chodu školy, postřehy k průběhu vzdělávání a výchovy žáků, zajištění bezpečnosti, hodnocení aktivit školy, návrhy pro zřizovatele ... Pravidelně před konaním třídních schůzek.

Školská rada

Členové školské rady zvolení za zřizovatele:

 • Ing. Kristýna Pekařová
 • Martin Strnadel

Členové školské rady zvolení za pedagogické pracovníky:

 • Mgr. Martina Vaculíková
 • Mgr. Oldřich Pavelka

Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci žáků:

 • Jana Stančíková
 • Petr Václavík

Sponzoři

Lesy augustiniánského opatství - finanční dar na nákup sportovního vybavení ve výši 50 000 Kč

Konto Bariéra - bezbariérová plošina

Auxilium - zapůjčení schodolezu