Dietní stravování zahájeno!

Naše školní jídelna začala v tomto školním roce poskytovat dietní stravování dětem na základě potvrzení od lékaře, které je nutnou podmínkou k zařazené dítěte mezi dietní strávníky. Poskytujeme tyto diety: bezlepková strava a bezmléčná strava.

Obědy si mohou přihlásit i rodiče a veřejnost.