Informace pro rodiče žáků - účast ve výuce a pravidla hodnocení

Informace pro rodiče žáků - účast ve výuce a pravidla hodnocení

Všichni rodiče žáků obdrželi e-mailem informační dopis od třídního učitele.

Tento dopis nahrazuje třídní schůzky a žádáme všechny rodiče o vyplnění krátkého dotazníku a vyplnění obratem. V případě, že neobdržíte e-mail s informacemi a dotazníkem - kontaktujte TU nebo vedení školy telefonicky. 

 • Čestné prohlášení (povinně pro žáky, kteří nastoupí od 11.5 a od 25.5.), formulář je ve vestibulu školy, žáci předloží při nástupu do školy.

Stručný harmonogram a hygienické podmínky:

 • Od 11.5. žáci 9. ročníků základních škol – výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy – ve skupině max. 15 žáků. V pondělí ČJ a ve středu M. 
 • Od 25.5. žáci 1.stupně ve skupinách max. 15 žáků, bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici. Možnost odpolední družiny pro tutéž skupinu.
 • Cestou do školy i ze školy, ve společných prostorách školy povinně v roušce. Všichni musí být z domova vybaveni  2 ks roušky a sáčkem na odložení použité roušky.
 • Zákaz vstupu jiných osob do prostor školy (výjimka - vestibul školy).
 • Žáci se nesmí shlukovat.
 • Hygienický režim: po přezutí v šatně odchází na toalety, umyjí si ruce mýdlem, před vstupem do třídy použijí desinfekční gel (bude připraven), po usazení v lavici si sundá roušku.
 • Žáci ve škole mají možnost využít školní stravování.

Pro všechny ostatní žáky bude nadále probíhat  distanční vzdělávání, ale bude upraveno podle možností pedagogů.

Stručná pravidla hodnocení

Hodnocení je upraveno novou vyhláškou (viz odkaz dole). Budeme usilovat o spravedlivé hodnocení, oceníme aktivitu za období výuky na dálku, ohodnotíme odevzdané práce i zvládnutí moderních technologií. Známka na vysvědčení bude zohledněním:

 • Hodnocení od 3.2. do 10.3.
 • Přihlédneme ke známce za I.pololetí
 • Klasifikace odevzdaných prací a úkolů (od 18.5. do vestibulu školy dle pokynů pedagogů)
 • Aktivita v rámci online výuky, zaslané úkoly elektronicky, zvládnutí IT
 • Sebehodnocení žáka

 

Dokumenty MŠMT:

Harmonogram otevření škol s platností od 30. 4. 2020.

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ.

Vyhláška k hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/20