Ošetřovné při péči o dítě do 13 let, postup žádosti a formulář OSVČ

Ošetřovné při péči o dítě do 13 let, postup žádosti a formulář OSVČ

Aktualizace 1.4.2020

Podmínkou pro nárok na ošetřovné z důvodu uzavření dětského/školního zařízení je, aby bylo dítě v den, od kterého rodič (pojištěnec) začíná pečovat, mladší 13 let (tj. musí to být nejpozději den před třináctými narozeninami dítěte). Pokud dítě dosáhne 13. narozenin v průběhu péče, neztrácíte nárok na ošetřovné. Důležité je, aby dítě bylo mladší třinácti let v den, kdy žádáte o ošetřovné. Dále je nutné, aby rodič (či jiná pečující osoba) byla plátcem nemocenského pojištění. Bude-li o dítě pečovat jiná osoba než rodič, musí tato osoba žít ve společné domácnosti s dítětem.

 

U tzv. samoživitele je situace stejná – ošetřovné náleží při péči o dítě mladší třinácti let. Samoživitelem se v tomto případě rozumí osoba, která je svobodná, ovdovělá nebo rozvedená, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

 

Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě  z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje (interaktivní formulář k vyplnění ZDE).

 

OSVČ postupuje podle webových stránek MPO ZDE.

Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovné při péči o dítě  z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

  • tiskopis je připraven ve škole, dodržujte hygienické pokyny (ochranu tváře)
  • pokud má rodič datovou schránku, může požádat o zaslání tiskopisu do datové schránky

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

  • elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - „omluvenku“),
  • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis:
    • buď vytiskl, vyplnil, podepsal a fyzicky předal zaměstnavateli,
    • anebo tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis).

Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel

  • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ fyzicky (poštou),
  • elektronicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ elektronickou poštou (na adresu elektronické podatelny).

 

Tuto informaci si můžete stáhnout ve formátu pdf (PDF 263,59 kB).

Tiskopis ke stažení: 

 

Aktuální informace sledujte na našich komunikačních kanálech nebo na www.mpsv.cz.