Distanční výuka - pokyny pro žáky a rodiče

Distanční výuka - pokyny pro žáky a rodiče

Od 26. do 31. března probíhalo dotazníkové šetření s cílem vyhodnotit průběh distančního vzdělávání. Děkuji všem rodičům a žákům, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku. Zúčastnilo se 64 rodičů a 55 žáků. Autorem dotazníků je pan Milan Šrámek (Heuréka.CZ) a realizace byla hrazena z projektu EU  „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Vsetínsko II“.

Následující pokyny respektují výsledky šetření a pokyny MŠM.T. Nadále platí stav - probíhá povinná distanční (bez osobní přítomnosti) výuka!

Pokyny pro žáky a rodiče I.stupně:

  • nadále plnit pokyny třídní učitelky, hlavní komunikace elelektronická, úkoly jsou nadále zasílány po dohodě s rodiči ve stanovených termínech
  • 4.třída zahájila pravidelnou online výuku, další ve zkušebním provozu
  • pro žáky jsou připraveny materiály v tištěné podobě ve vestibulu škol

 

Pokyny pro žáky a rodiče II.stupně:

  • při plnění úkolů se zaměřte na hlavní předměty M, JČ, Aj a druhý cizí jazyk
  • další předměty:  doposud zadné úlohy jsou povinné, v dubnu se zaměříme na úlohy, které  budou časově méně náročné, bez nutnosti opisování textu (možnost vytištění zápisu), zaměřené na vyhledávání informací, vyhodnocování a myšlení
  • online výuka - všichni žáci mají přihlašovací údaje do Office 365. Termíny konzultací a výuky jsou uvedeny u jednotlivých předmětů tříd. Žáci II.stupně musí umět využívat prostředky pro online komunikaci - nikoli rodiče. Lze využít tablet, počítač, NB nebo chytrý telefon.
  • všechny materiály lze na žádost připravit v tištěné podobě
  • výchovné předměty - nepovinné. Připravujeme soutěže a nápady pro volný čas. 
  • nezapomínejte na pohyb a pobyt v přírodě

 

Děkujeme za dosavadní spolupráci. Vážíme si vašeho úsilí a těšíme se na brzké otevření školy.

 

S pozdravem

Mgr. Igor Haša, ředitel školy a tým pedagogů